СТРАНИЦИ

Започва приемът на документи за платено обучение за учебната 2021/2022г.

В началото на идната седмица започва приема на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация  и Здравни грижи за учебната 2021/2022 година. Тази година бройките за платено обучение по специалността Медицина са 50, Дентална медицина – 20 , а за Фармация- 65.

Кандидатите трябва да са положили успешно /получили оценки, различни от Слаб 2/  кандидатстудентски изпити по биология и химия в Медицински университет – София за учебната 2021-2022 година.

За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се кандидатства онлайн на създадената платформа с Входящ номер от редовните кандидатстудентски изпити от 2021 година, положени в Медицински университет – София.

Подаването на заявление по образец стартира на 02.08.2021 г.  и ще продължи до 15:30 часа на 06.08.2021 година. Такса за подаване и обработване на документи е  70 лв. и се плаща по банков път и платежното се сканира и прикачва в системата, заедно със заявлението.

 За кандидат-студентите на Факултет по обществено здраве и Филиал „Проф.д-р Ив.Митев“ – Враца  – успешно положени изпити за учебната 2021-2022 година.

За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ -успешно положени изпити в колежа за учебната 2021-2022 година – „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехника“.

За кандидат-студентите от Факултет по обществено здраве и Медицински колеж „Й.Филаретова“  документи се подават от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 година на адрес:  гр.София, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, Ректорат, Учебен отдел, ет.12, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа.

Актуалната информация за приема в платена форма на обучение вижте ТУК