СТРАНИЦИ
изглед на зала 3 НДК

Прием на документи на кандидати за ръководни и контролни органи на МУ-София

В съответствие с решение на Академичния съвет на МУ-София от 21 май, редовното Общо отчетно-изборно събрание на МУ-София ще се проведе на 03 юли от 13:00 часа в Зала № 3 на НДК.

От това решение и на основание чл. 79, ал. 2, чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от ПУДМУС следва, че до 16:00 часа на  21 юни 2024 година в Канцеларията на МУ-Ректорат ще се приемат документи на кандидатите за ръководни и контролни органи за мандат 2024-2028 г, а именно за:

  • Председател и Зам.- председател на Общото събрание на МУ-София
  • Председател , Зам.- председател и членове на Контролния съвет
  • Ректор на МУ-София
  • Членове на Академичния съвет на МУ-София

Кандидатите следва да подадат:

1. Заявление до Главния секретар на МУ-София (в свободен текст)

2. Професионална автобиография (до 30 стандартни машинописни реда)

Писмо на Ректора ТУК