СТРАНИЦИ
двама студенти пишат на бяла дъска

Прием на документи за нова кандидатстудентска кампания по съвместна магистърска програма „МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ“

Медицински университет – Пловдив, в партньорство с Медицински университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести, обявява прием на документи за нова кандидатстудентска кампания по съвместна магистърска програма „МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ“

Тази програма е резултат от обединението на учени и преподаватели от четирите институции. Тя е финансирана по проект „Омниа“, BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е Медицински университет – Пловдив.

Информация за програмата: интердисциплинарна магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести, които да се интегрират в сферата на диагностичната медицина и да подпомогнат лекарите-специалисти по отделните медицински специалности (микробиология, вирусология, медицинска паразитология и клинична имунология) в рутинната диагностична дейност, със значение за опазване на общественото здраве, както и развитие на биотехнологиите.
Обучаващите се ще имат възможност да се запознаят с уникална съвременна лабораторна медицинска апаратура и да работят с едни от едни от най-изявените специалисти в различните области на програмата, които са утвърдени имена в микробиологията, вирусологията, медицинска паразитология и клиничната имунология с национално и международно признание.

Възможност за реализация след завършване: завършилите обучението по магистърската програма ще имат необходимата подготовка за бързо адаптиране и нужната квалификация за незабавно започване на работа в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения. Те ще са желани в диагностичните лаборатории и поради изискванията в медицинските стандарти по микробиология, имунология и вирусология същите да бъдат осигурени с биолози за постигане на най-високото ниво на компетентност.

Такси за обучение:
Такса за обработка на документите на кандидат-студентите: 70 лева еднократна такса.
Такса за обучение държавна поръчка за кандидат-студенти бакалаври и магистри (завършили платена поръчка) за академичната 2023 г./2024 г. за един семестър: 600 лв.
Такса за платено обучение за магистри (завършили държавна поръчка) за академичната 2023 г./2024 г за един семестър: 1261 лв.

Изисквания за прием към кандидат-студентите: приемат се за обучение биолози, завършили бакалавърска/магистърска степен.

Прием на документи на кандидат-студенти: 01.09. – 08.09.2023 г.

Изпити: 15.09 – 21.09.2023 г.

Обявяване на резултатите: 25.09.2023 г.

Записване на кандидатите: до 28.09.2023 г.

Стартиране на учебната година: 02.10. 2023 г.

За онлайн записване следете сайта на МУ-Пловдив, в страницата за прием: https://mu-plovdiv.bg/priem/

За допълнителна информация: Учебен отдел на МУ-Пловдив, бул. „Васил Априлов“, №15А (Кабинет 29, Етаж 2, Студентски информационен център, Медицински факултет)
Лице за контакт: Елена Ангелова, инспектор на магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“
e-mail: elena.angelova@mu-plovdiv.bg
Телефон: 032/ 200 549