СТРАНИЦИ

Прием на заявления за доброволчески труд за януари и февруари

Ръководството на МУ-София уведомява заинтересованите студенти, че крайният срок за подаване на заявления за финансов стимул за положен доброволчески труд за м. януари и м.февруари е до 14.03.2021 г. включително. 
Линкове към онлайн формулярите и изискванията за кандидатстване са достъпни в Методика за предоставяне финансови стимули за положен доброволчески труд