СТРАНИЦИ

Прием на чужди граждани с български произход и граждани на Северна Македония

И тази година МУ-София приема за обучение чужди граждани с български произход и граждани на Северна Македония по ПМС-103 и ПМС-228. Подаването на документи и записване на класираните кандидати по двете постановления за учебната 2021/2022 г. става по следния ред: 

Всеки класиран е нужно да представи лично в МУ-София оригиналните си документи, с които е кандидатствал пред Министерство на образованието.

Задължително е предоставяне на оригинално медицинско свидетелство, преведено на български език.

Място и срок за подаване на документите:

Отдел „Учебен“ на Ректората на Медицински университет-София

Бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12, стая №12 и стая №14

от 20.09.2021 г. до 30.09.2021г. /10-12 ч и 13-15 ч. /

Началото на учебната година в МУ-София е на 27.09.2021 г.