СТРАНИЦИ

Прилагането на противоепидемични мерки в МУ-София се удължава до 30 април

Със заповед на ректора от 27 януари 2021 прилагането на  въведените временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 на територията на Медицински университет-София се удължава от 01.02.2021 год. до 30.04.2021 год. 

В заповедта още е записано неприсъственото/хибридно обучение в електронна среда в Медицински университет-София, да продължи, като изключения се допускат за провеждане на:

  • Практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
  • Семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда, при ползване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2(два) часа.
  • Държавни изпити и защити на дипломни работи;
  • Обучения и изпити за правоспособност по професия.

Настоящата заповед влиза в сила от 01.02. 2021 г.

Пълният текст на заповедта може да видите ТУК