СТРАНИЦИ

Поверителност

Декларация за поверителност на сайта www.mu-sofia.bg

Уважаеми потребители,

            За да функционира информационната система на Медицински университет – София (МУ София) е необходимо да предоставите лични данни, свързани с физическата Ви идентичност: име, фамилия, служебен адрес (включително електронен) за кореспонденция и телефон.

            Преди да попълните необходимата информация в полетата за кореспонденция, трябва да се информирате за законосъобразността на обработването на личните Ви данни от страна на МУ София.

            Вие се информирате, че:

  1. Медицински университет – София , в качеството на Администратор на лични данни, обработва личните Ви данни на основание чл. 6, пар. 1, буква “в” и във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Координати за връзка:

              Медицински университет – София
              Адрес: бул. “Акад. Ив. Гешов” №15 , София 1046, Р. България

              Контакти: www.mu-sofia.bg/kontakti/

              Длъжностно лице по защита на данните

              Име: Иво Биков

              Тел.: 0888198261

              e-mail: dpo@mu-sofia.bg

  1. Личните Ви данни са необходими, съгласно Закона за висшето образование. Настоящите и новозавършили студенти могат да видят академична справка и семестриални записи. Преподавателите или служителите в МУ-София ползват електронната платформа за административните си дейности в Университета.
  2. Личните Ви данни ще се съхраняват за срок до 1 (година) след дипломирането, ако сте студент и за срок до 3 (години) ако сте преподавател или служител в Университета.
  3. Личните Ви данни няма да се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съд, прокуратура, следствени органи или други за упражняване на правата и законните интереси на МУ-София.
  4. Сайтът www.mu-sofia.bg използва сесийни бисквитки за да се гарантира по-добрата му функционалност. Съхранението на браузърните Ви настройки на сървъра е за 1 (един) месец.
  5. Сайтът www.mu-sofia.bg не използва външни добавки.
  6. Обработването на личните Ви данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
  7. Ако по някаква причина е необходимо обработване на лични данни на деца, обработването на данните им е законосъобразно, ако детето е непълнолетно / над 14 години/. Ако детето е  малолетно /под 14 години/ , това обработване е законосъобразно само ако e дадено съгласие или разрешение от неговия родител или законен представител.
  8. Имате право за достъп до личните си данни за коригиране, ограничаване, блокиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“).

– Имате право за ограничаване, блокиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“). Трябва само да ни уведомите за Вашето желание писмено на пощенския ни адрес или чрез електронната ни поща – вижте меню „Обратна връзка”;

– При искане за заличаване, блокиране или изтриване на личните Ви данни, поради обработване, несъответстващо на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, Администраторът взема решение и извършва съответното действие след подаване на заявлението от Ваша страна в 14-дневен срок или 30-дневен, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на УАСГ.

  1. Имате право за възражение срещу обработването и преносимостта на личните Ви данни. За необоснована обработка и неадекватна защита на личните Ви данни, можете да сигнализирате надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.

Гарантираме, че за защитата на личните Ви данни сме предприели необходимите организационни и технически мерки!