СТРАНИЦИ

Проф. Александър Златков, дфн е новият декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София за мандат 2021-2025

С 49 гласа „ЗА“ проф. Александър Златков, дфн бе избран за декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София. Гласуването бе тайно и се извърши по график заради противоепидемичните мерки.

Проф. Златков е с 36-годишен стаж като аспирант, асистент, доцент и професор във ФФ. Има значителен управленски опит, натрупан като зам.-декан през последните 8 години и четири години като ръководител на Катедрата по фармацевтична химия.

Във вчерашния ден делегатите на Общото събрание заседаваха онлайн. За техен председател отново бе избран проф. Илко Гетов, дф,  а за зам.-председател доц. Иван Димитров.

Предстои изборът на Факултетен съвет, който се състои  от 29 души (22 хабилитирани преподаватели, 5 нехабилитирани и 2 студенти).