СТРАНИЦИ
Автопортрет на професор Д. Боланов

Професор Димитър Буланов, декан на Mедицинския Факултет в МУ-София, пред Труд News: Медиците ни са отлично подготвени, от държавата зависи да останат

На 21 февруари 2023 г. се дипломира Випуск 2022 на Медицинския факултет към МУ – София. Завършват 751 специалисти, от които 293 са българи. 50% от тях в анкета посочват, че желаят да заминат на работа в чужбина. Питаме професор Буланов какви са причините младите лекари да напускат България и какво трябва да се направи, за да остават на работа с страната. Деканът на Медицинския факултет казва, че нашето медицинско образование е на европейско ниво, че медиците ни имат самочувствие, но в чужбина освен високите заплати са привлечени от възможността за професионално развитие.

– Професор Буланов, изпращате поредния випуск млади лекари. Този път те са рекорден брой – над 700 души заради многото чужденци. Защо избират да учат медицина в България? 
– Медицинският факултет и Медицинският университет-София са привлекателно място за желаещите да станат лекари, защото тук се съчетават няколко много важни компонента на образователния процес – утвърдени във времето традиции, високотехнологични бази за обучение във фундаменталните и клиничните медицински науки, отлично подготвени и всеотдайни лекари и преподаватели, много стойностни учени. Всъщност, сравнено с предходни години, Випуск 2022 е само с около 150 души повече. Обичайният брой студенти, които завършват в нашия факултет, е между 450 и 550, от които около 250-300 граждани на други държави. Значение за големия интерес има високият национален и международен рейтинг на Медицинския университет – София, дори в сравнение с многопрофилните университети. Той се формира чрез микс от множество различни индикатори – брой научни публикации, доклади от научни конференции, брой цитирания, индекс на цитируемост (H-индекс), публикации в определени международни бази данни и много други. И тук за 2022 г. ние сме лидер всред висшите училища в страната, а в престижната световна класация URAP, която включва над 3000 висши училища, МУ – София заема 1454-то място. Голямо значение имат и възможностите за международен обмен на студенти и преподаватели по различни програми като „Еразъм“ и меморандуми за академичен обмен с над 150 чуждестранни университета. Отскоро Университетът е в структурата на Европейския университетски алианс INGENIUM, създаден от ЕК през 2020 г., където са обединени 10 университета от 10 европейски държави. Традиция в нашия факултет е студентите да бъдат включвани в различни изследователски проекти, междукатедрени групи по интереси, модули за допълнително обучение. Така отрано у тях се формира усет за изследователска дейност, амбиция за откривателство, възпитават се в екипна работа. Университетските болници са отворени за тях и те имат пълноценна възможност да бъдат част от медицинските екипи и да виждат работата на преподавателите си на живо.

Автор: Павлина Живкова
Публикация на: trud.bg
Цялата статия вижте ТУК