СТРАНИЦИ

Проф. д-р Емил Бенов загуби битката с коварния вирус

Битката с COVID 19 загуби още един един лекар и преподавател – проф. д-р Емил Бенов.

Проф. Бенов посвещава в професията няколко поколения български бронхолози, той е всеотдаен лекар и преподавател, истински Учител, преминал с достойнство и благородство по своя богат жизнен път.

Проф. д-р Емил Бенов бе дългогодишен ръководител на Клиничния център по белодробни болести към Медицински университет – София. Той е ръководителят, който направи така, че Бронхологичното отделение в МБАЛББ „Св.  София“ ЕАД да е мястото в България, където могат да се извършват множество диагностични и терапевтични процедури, под локална и обща анестезия, на деца и възрастни, с флексибилна и ригидна техника. Той направи възможно тези техники да обособят и у нас новото направление в пулмологията – Интервенционалната бронхология.

Под негово ръководство израстнаха редица специалисти бронхолози, ръководили бронхологични звена в цялата страна. Проф. Бенов работеше така, че Бронхологичното отделение да е уникално за България и да обучава с успех лекари-специалисти не само по Пневмология и фтизиатрия, но и по Гръдна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение.

Проф. Бенов със своята инициативност работеше усилено за въвеждане у нас на най-съвременните диагностично-терапевтични методи в интеревенционалната пулмология, някои за първи път: фотодиагностика и фототерапия при белодробен карцином, ендобронхиална радиотерапия, Неодим-ИАГ лазерна терапия при формации в трахея и главни бронхи, стентиране на дихателните пътища, трансторакалната тънкоиглена биопсия при формации в белия дроб, плеврата и медиастинума и много други.

Поклон пред светлата му памет!