СТРАНИЦИ
портрет на проф. Радка Кънева

Проф. Радка Кънева: Геномната медицина ще подобри диагностиката на наследствени заболявания

Проф. Кънева, медицинският университет – София е част от проекта Европейска инфраструктура за геномни данни (GDI). Какво представлява този проект?

Основната цел на проекта е изграждане на обединена инфраструктура за споделяне на геномни данни в Европа. Финансира се наполовина от Европейската комисия, в рамките на конкурса “Дигитална Европа”, и наполовина от страните, които са кандидатствали. Участници от българска страна са, освен Медицинския университет – София, и Министерството на образованието и науката, които всъщност са и официалните бенефициенти по проекта за България. Изследователският колектив е координиран от Европейската биоинформационна инфраструктура ЕЛИКСИР, свързана с обработката на данни. В нея са включени над 50 партньори от 20 европейски държави, сред които и България. Това са организации, които генерират, обработват и съхраняват геномни данни. Хората, ангажирани с проекта, се занимават както със самото генериране на данните, така и с тяхната организация и сигурност. Геномната информация няма да се събира на едно общо място. Тя ще остане там, където е генерирана. Идеята е да се намери начин да бъде споделяна за научни цели при разбира се максимално строга поверителност, при спазване на определени правила и след одобрение на научноизследователските цели. Достъп до геномните данни ще имат само медицински специалисти и изследователи.

Проектът Европейска инфраструктура за геномни данни е пряко свързан с декларацията за осигуряване на достъп до поне един милион генома в Европа до 2022 г., която страната ни подписа още през 2018 г. Изграждането на общата база данни е възможно едва сега. За тези четири години Европа подкрепи и проектът “Beyond 1 Million Genomes”, т. е. “Отвъд 1 милион генома”, целта на който беше да изработи схемата и правилата и да съобрази всички технически, етични, правни и социални изисквания за събирането на данните. Чак сега може да започне самото изграждане на инфраструктурата за съхранение и споделяне на геномни данни.

Автор: Христина Йорданова
Публикация на: puls.bg

Цялата статия вижте ТУК