СТРАНИЦИ
портрет на проф. Сиджимова

Проф. Сиджимова: Пандемията показа необходимостта от медицински журналисти

Пандемията от COVID-19 ни убеди в необходимостта от кадри, които професионално да могат да коментират, да анализират ситуацията и да боравят със съответната терминология.
Това каза в интервю за БГНЕС проф. Добрияна Сиджимова, преподавател във Факултета по обществено здраве „Проф. Цекомир Воденичаров“ към МУ-София и ръководител на първата в България магистърска програма по „Медицинска журналистика”.


Амбицията на ФОЗ е да създаде един много сериозен, добре подготвен журналистически профил специалисти, които да боравят свободно с медицинската терминология, да са наясно с биоетичните аспекти на системата на здравеопазване, да бъдат добре запознати със структурата и системата на функциониране на здравната система в България, каза още проф. Сиджимова. Тя подчерта, че ще бъде отделено специфично внимание на особеностите на комуникацията в рамките на сектор „Здравеопазване“.

Магистърската програма „Медицинска журналистика“ ще се изучава в два семестъра, като формата на обучение ще бъде задочна. Тя ще стартира през новата 2022/2023 учебна година.

Общо 20 са имащите право да се обучават в програмата, като 10 от тях трябва да са завършили ОКС бакалавър, съответно другите 10 души трябва да за завършили ОКС магистър по някоя от двете специалности – „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Студентите ще завършват обучението си чрез писане на дипломна работа, „която ще бъде проект, свързан с конкретен казус от сферата на здравеопазването и неговото оповестяване, и анонсиране пред обществеността посредством медиите.

Какво още включва обучението по новата специалност във ФОЗ, вижте в интервюто на проф. Сиджимова ТУК

Записването на кандидат-студентите започна на 15 юни и ще продължи до 15 юли. Предвижда се изпитът, който ще бъде под формата на събеседване, да се състои на 22 юли т.г.