СТРАНИЦИ

Проф. Георги Тодоров и доц. Александър Оскар с висши държавни отличия

Президентът Румен Радев, удостои с  висши държавни отличия в сферата на медицината и науката двама преподаватели на МУ-София.

Проф. д-р Георги Тодоров беше награден с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на медицинското образование, наука и практика в България. Той е един от пионерите в българската лапароскопска хирургия и основоположник на съвременната ендокринна хирургия. Дългогодишен преподавател е в Катедрата по хирургия към Медицинския университет. Предложението за награждаването на проф. Георги Тодоров е направено от Инициативен комитет от Медицински университет – София, включващ изявени академични кадри в медицинската наука и образование.

Проф. Тодоров завършва медицина в Медицинска академия – София през 1979г., а през 1986г. придобива специалност по хирургия. От 1985 г. до момента работи в Клиниката по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“ към УМБАЛ „Александровска“, която ръководи от 2012г. През 2008г. проф. Тодоров е хабилитиран за доцент, а през 2013 г. за професор към Катедрата по хирургия към Медицински факултет на Медицински университет – София, която ръководи в периода 2012-2020г. Специалист е по обща хирургия, лапароскопска хирургия, торакоскопска хирургия, ендокринна хирургия и клинична онкология. Специализирал е в Гърция, Германия, Холандия, Швейцария и САЩ.

Професионалните постижения на проф. Тодоров са от фундаментално значение за развитието на хирургията в България. Той въвежда редица съвременни техники като ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия при деца и възрастни, лапароскопска спленектомия, лапароскопска дебелочревна хирургия, лапароскопско лечение на хиатални хернии, бариатрична хирургия, минимално инвазивна тиреоидна хирургия. Председател е на Българското хирургическо дружество, което през 2005г. го отличава със златна значка “Пионерска роля в лапароскопската хирургия в България”.

Доц. д-р Александър Оскар бе награден с орден „За гражданска заслуга“ първа степен за особено значимите му заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, демократичните институции и защита на правата и свободите на човека в България.

Той е ръководител на Катедрата по офталмология към МУ-София и началник на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска. Доц. Òскар е изявен офталмолог и „Лекар на годината“ за 2020 г. Познат е и със своята активност в защита на гражданските права и свободи, както и с непримиримото си отношение към прояви на език на омразата.

Доц. Оскар е сред малкото специалисти в България, чиито професионални интереси са насочени към очни заболявания  при недоносени деца и приложението на лазер-терапия за лечение на усложненията. Той е създател на инициативата “Направи добро” (2012), в рамките на която през последните 8 години са прегледани безвъзмездно над 30 000 деца в различни региони на страната, а повече от 2000 са получили очила също безплатно. През последните три години доц. Оскар организира безплатни прегледи и за над 3000 възрастни, голяма част от които са настанени в домове за социално подпомагане.