СТРАНИЦИ

Променя се финансовия стимул за студенти-доброволци в Covid-отделения

С оглед подобряването на епидемиологичната обстановка в страната и намалелия брой болни в Covid-отделенията на болниците, както и предвид параметрите на бюджета на МУ-София за 2021г., Академичният съвет на заседанието си на 28.01.2021г. реши размерът на сумата, която се изплаща за всеки месец  доброволчески труд да се промени както следва: 

–          За м. януари 2021г. – 260 лв.

–          За м. февруари и всеки следващ месец – 130 лв.

Изискванията за кандидатстване може да видите в Методика за предоставяне финансови стимули за положен доброволчески труд