СТРАНИЦИ

Промяна в сроковете за класиране и изплащане на стипендии за специални постижения

Новите срокове за класиране, разглеждане и утвърждаване са до 29.06.2022. Изплащането им е до 08.07.2022.

Пълния текст на заповедта тук