СТРАНИЦИ

Реакция на МУ-София по повод изказване на д-р Таня Андреева

Реакция на ръководството на МУ-София по повод публично изказване на д-р Таня Андреева, засягащо реномето на университетските болници УМБАЛ „Александровска“ и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

 На 22.03.2022 г. бившият министър на здравеопазването д-р Таня Андреева бе цитирана със следното изявление: „Ако ИСУЛ и Александровска“ бъдат закрити, никой няма да разбере, че ги няма“.  Изказването е направено публично, във връзка с темата за необходимостта от евентуално затваряне на лечебни заведения и за недостига на персонал в болниците у нас. 

Категорично заявяваме, че изказването на д-р Андреева е невярно, неприемливо и тенденциозно. Тя е публична фигура и работи твърде дълги години в сектора, за да си позволява такова отношение към общественото здраве. 

Бихме искали да заявим ясно, че това не са болници „на командно дишане“, както ги определя д-р Андреева, а са значими болнични, консултативни, научни и образователни центрове. 

Не можем да пренебрегнем фактите по отношение на болничната и доболнична помощ, които са от значение за пациентите в национален мащаб: 

  • Множество клиники, лаборатории и отделения, които са уникални за страната и такива, които са с най-голям капацитет и експертен ресурс в България; 
  • Многопрофилни спешни центрове, на които населението разчита в случай на сериозни катаклизми, каквато беше пандемията от Ковид-19. Спешни центрове, които носят загуби, а не печалби на болницата, поради което не са развити в повечето болници, особено в частните;
  • Единствена възможност за лечение за огромен брой пациенти от цялата страна, с тежки заболявания, които изискват дълъг и скъп болничен престой, който те сами не могат да заплатят. 

Хиляди студенти, специализанти и докторанти в областта на медицината, фармацията и здравните грижи разчитат за своята качествена подготовка на тези болнични заведения. 

Там те се обучават на изключително високо ниво, учат се и работят в екипите на международно признати авторитети във всички области на медицината, ръководители на национални медицински научни дружества, експерти към съвети и комисии на Министерство на здравеопазването по различни клинични дисциплини. 

В двете лечебни заведения нашите млади лекари могат да развиват научна дейност, да се включат достойно в международни екипи, да попиват световен опит и да го привнесат в практиката у нас. Това важи с пълна сила и за опитните ни и дългогодишни преподаватели, които не спират да се развиват в научно и професионално отношение, благодарение на достъпните в двете болници технологично оборудване, експертни мрежи и възможности за обмен на опит по международни проекти.   

В заключение, бихме искали отново да подчертаем, че изказването на д-р Андреева е абсолютно неприемливо за нас. 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и УМБАЛ „Александровска“ са университетски клинични бази от огромно значение за националната здравна система. А общественото здраве трябва  да е основен приоритет на всяко медицинско лице, каквото е и д-р Андреева. И това е неотменна част от ценностите, които ние в Медицински университет-София поддържаме и на които учим нашите студенти. 

Акад.Л. Трайков, дмн

Ректор на Медицински университет-София