СТРАНИЦИ

Рейтинговата класация на университетите определи МУ – София за лидер в четири направления

Медицински университет – София отново е водещ университет в четири от петте професионални направления, по които обучава студенти. Това сочи новата 12-та поред рейтингова класация на висшите училища у нас за 2022 г. на Министерството на образованието и науката.

Ето и класирането в различните професионални направления:

• Медицина

• Дентална медицина

• Фармация

• Обществено здраве

В петото направление – „Здравни грижи“, университетът заема престижното второ място.

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Почти всички студенти, които завършат медицински специалности, се реализират на пазара на труда, показват данните за 2022г. Статистиката сочи, че безработицата сред дипломиралите се по професионални направления „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ е около и под 1%.

Най-голям брой на действащите студенти и тази година се отчита в направление „Икономика“. Следват го „Педагогика“ със 17 083 обучаващи се и „Медицина“ с 13 271.