СТРАНИЦИ

С УВАЖЕНИЕ КЪМ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

По покана на проф. д-р Пeтр Глыбочко (ректор на Първи московски държавен медицински университет (ПМГМУ) „И.М. Сеченов“), проф. д-р Виктор Златков (ректор на Медицински университет – София) участва в честванията на 260 години от основаването на първия специализиран медицински университет не само в Русия, но и в Европа.

Създаденият през 1758 год. с указ на императрица Екатерина, Медицински факултет през годините се е променял и развивал, така че днес Първи МГМУ „И.М. Сеченов“ с особена гордост показва своите достижения. Сред тях са обучението на 17 000 студенти, от които 2 500 чужденци, и 21 000 специализиращи. Домакините посочват, че 85% от преподавателите са с академични степени и звания, работещи в 7 факултета, 8 университетски болници, 10 научно-изследователски института, над 60 лаборатории и департамента разположени в 150 сгради, при годишен бюджет от 224 млн. долара. Посочва се, че научната продукция на колектива надхвърля 1500 статии и над 100 монографии годишно, като част от тях се реализират в взаимодействия с над 80 университета от 30 страни.

Програмата на честванията за периода 10-12.10.2018 год. включваше:

  • Научна конференция „Възможностите на най-добрите международни практики за по-добро медицинско образование“.
  • Среща на ректора и неговият екип с ръководството на гостуващите чуждестранни международни делегации.
  • Участие в официална среща на Академичния научен съвет на университета с почетни и международни гости.
  • Церемония по откриване паметника на първия декан на Медицинския факултет проф. д-р Склифосовски.
  • Юбилеен концерт за участници в тържествата в Централната държавна концертна зала „Лужники“

Посочените мероприятия протекоха конструктивно в съответния академичен тон, с представяне постиженията на най-старата медицинска университетска институция в Русия. Отчетените резултати бяха оценени подобаващо, както от представителите на държавната власт, така и от гостуващите делегации.

Сред гостите на честванията бяха още представители на Медицинския университет във Варна, Беларуския медицински университет (Минск), Ташкентската медицинска академия (Узбекистан), Държавния медицински университет (Киргистан), Държавния медицински университет „Авицена“ (Таджикистан), Университета в Нови сад (Сърбия), Университета Марибор (Словения), Университета Земелвайс (Унгария), Медицинското училище Хановер (Германия), Харбин Медицински университет (Китай), Нигата Университет (Япония), Университета в Страсбург (Франция) и др.

Съгласно изискванията на протокола се състояха индивидуални срещи между ректора на Първи МГМУ „И.М. Сеченов“ с ръководителите на съответните делегации. На тях освен размяна на ритуални подаръци се обсъди настоящото и перспективите за бъдещо развитие на отношенията между различните научно-учебни организации. Допълнително в неформален характер се осъществиха контакти между отделните делегации, като се набелязаха идеи за задълбочаване контактите на институционално ниво.