СТРАНИЦИ
три вдигнати палеца за успех

Сайт помага на студенти сираци в търсенето на финансова подкрепа

Представяме ви сайтът sampostigam.org, създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво.
Борейки се с дезинформираността създателката на сайта избира мотото “Информирани за успех!”, което ясно описва основнатa цел – лесния достъп до информация като трамплин към постигането на успех.
Идеята за сайта се ражда през есента на 2022 година, когато Ралица Коларова е в началото на 12-ти клас. Тя прераства в проект, озаглавен “Информираността – ключът към успешното бъдеще”, който Ралица разписва като задача по предмета гражданско образование.

През януари 2023 година Ралица кандидатства с този социален проект в Националния конкурс “Млад Благотворител” в категория “Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи”. Нейният проект е сред финалистите на конкурса и печели ВТОРО МЯСТО, а днес вече е реализиран и изпълнява задачата да информира и мотивира целевата група за по-добро бъдеще с фокус върху образованието.
Стипендиите, които са представени в сайта, изискват от кандидатите отличен или много добър успех, мотивационни писма, както и да участват в различни дейности, които развиват техните умения.