СТРАНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ

Относно редовните държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната  2019/2020 г.

От 13.05.2020 г. до 22.05.2020 г./ вкл./  се събират документи за класиране и изплащане на стипендии по ПМС-90 за летен семестър  на учебната 2019/2020 г. само за тези студенти, които не са успели да ги подадат до този момент.  Документите могат да бъдат подавани в съответното звено на МУ-София онлайн или присъствено.

Обработката  и оформянето на 5 % извадка от подадените документи  във всяко звено ще се състои  от 26.05.2020 г. до 27.05.2020 г. вкл. 

Класирането на правоимащите студенти ще се извърши от  28.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

 Второто заседание на комисията по стипендии ще се проведе на 01.06.2020 г.  от 14 ч.

Изплащането на стипендии на правоимащите студенти ще се осъществи на :  05.06.2020 г. и 08.06.2020 г.