СТРАНИЦИ
общежитие №6

Съобщение за новоприетите студенти, които ще кандидатстват за общежитие

Всички приети студенти за обучение в I-ви курс за учебната 2024/2025г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок до 15.08.2024г.

Онлайн-формулярът може да бъде открит на сайта students.mu-sofia.bg в секция „Новини“.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 05.09.2024г. в сайта  students.mu-sofia.bg

Класираните студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са класирани на 16.09., 17.09., 18.09., 19.09. и 20.09.2024г. в часовия диапазон 09:00 – 16:00ч., като необходими ще са  2 бр. снимки в паспортен формат и уверение, заверено в съответния Деканат при записването на студента.   

Необходими документи при настаняването:

  1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;
  2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;