СТРАНИЦИ
общежитие №6

Съобщение за новоприетите студенти, които ще кандидатстват за общежитие

Всички студенти, приети за обучение в I-ви курс за учебната 2023/2024г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-заявлението за кандидатстване за настаняване в общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок до 15.08.2023 г. 

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 08.09.2023 г. в сайта  students.mu-sofia.bg

Класиралите се студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са класирани на 18.09., 19.09., 20.09. и 21.09.2023 г. в часовия диапазон 09:00 – 17:00 ч. 

Необходими документи при настаняването:

  1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;
  2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;

Онлайн формуляр за кандидатстване за общежитие ТУК