СТРАНИЦИ

Със заповед на здравния министър се отлага майската изпитна сесия за придобиване на специалност

Днес здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед (№РД-01-189/09.04.2020г.) на основание чл. 63, ал. 1 и чл. 179, ал. 1 от Закона за здравето във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и разпоредените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, свързани с разпространението на СОVІD-19.

Заповедта гласи:

І. Отлагам майската изпитна сесия на 2020г. за държавен изпит за специалност по реда на Наредба No 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

II. Държавният изпит за специалност на специализантите, допуснати до майската изпитна сесия на 2020г., да се организира и проведе в срок до два месеца след отмяната на извънредното положение в страната.

II. Права, произтичащи от призната специалност на специализантите, положили държавен изпит за специалност по т. II, се признават от датата на издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното полагане на държавния изпит.

IV. Настоящата заповед може да бъде променена в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.