СТРАНИЦИ

Съветът на ректорите с нов председател

Съветът на ректорите проведе Отчетно-изборно събрание, в началото на седмицата. Ректорът на Минногеоложкия университет проф. Любен Тотев, който оглавяваше съвета последните 2 мандата бе изпратен с почести. След тайно гласуване за нов председател на съвета бе избран ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. Проф. Герджиков получи 26 гласа, в съревнование с ректора на Националната спортна академия проф. Николай Изов, който събра 20 гласа. В Съвета на ректорите участват 49 от общо 51 университета в България, между които и Медицински университет- София. Ректорът на нашия университет проф. д-р Виктор Златков получи почетен знак за ползотворната работа през неговия мандат.

Мандатът на новия председател е 2 години.