СТРАНИЦИ
емблемата на ОМНИА с млади хора в гръб

Съвместни магистърски програми по проект ОМНИА

Кариерно ориентиране за кандидат-студенти в хибридна форма по новите междууниверситетски магистърски програми на проект ОМНИА ще се проведе на 21-ви април от 13:30 ч., в I-ва аудитория на “Учебен корпус I”, при “Медицински университет – Пловдив”. Медицински университет – София участва в проекта заедно с осем други висши училища и институции. Проект ОМНИА е финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

За тази цел бяха разработени и дигитализирани девет нови учебни програми, като четири от тях вече са официално акредитирани от „Националната агенция по акредитация и оценка“. Те ще бъдат отворени за записване на кандидат-студенти от месец април:

  • Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории
  • Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология
  • Биостатистика
  • Диететика

Заинтересованите кандидат-студенти ще могат да получат информация за новите хибридни специалности, като ще бъдат представени възможностите за реализация и нуждата от имплементирането на съвременни, отговарящи на пазара на труда интердисциплинарни обучителни програми.

Цялата програма на събитието вижте ТУК

Повече информация за интердисциплинарна магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ вижте ТУК

За участие в събитието можете да се регистрирате ТУК

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по четирите програми вижте ТУК