СТРАНИЦИ
част от учредителите гласуват създаването на студентската мрежа Въздух за здраве

Създаде се Студентска мрежа „Въздух за здраве“

Обединението на студентите от Медицински университет – София в Студентска мрежа „Въздух за здраве“ вече е факт. Тя е естествено продължение на инициативите от изминалите две години на Студентския съвет на МУ-София и ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, които бяха насочени към стимулиране на студентите от университета за включване като доброволци към дейността на Лекарска мрежа „Въздух за здраве“. Извървяният път включва два студентски форума за чист въздух с участието на повече от 80 студенти през 2021 и 2022 г., както и обучителен семинар със студенти от МФ, ФОЗ и МК за комуникацията с децата и подрастващите по проблемите на чистия въздух. Студентите, участвали в семинара, подготвиха презентации и изнесоха лекции пред ученици от 5-ти до 12-ти клас в няколко училища в София.

Студенти от университета участваха и в изготвянето на препоръки към Министерството на здравеопазването и Столична община за подобряване качеството на въздуха. Включиха се и в много други инициативи на Лекарска мрежа „Въздух за здраве“.

Студентската мрежа ще има свое собствено развитие – със самостоятелна визуална идентичност и свои амбиции. За председател на организацията единодушно беше избран Захари Влайков, студент по медицина 3-ти курс, а Александър Сиджимов, студент 1-ви курс, пое поста на организационен секретар. Модератор на организационната среща по учредяването на Студентската мрежа беше д-р Людмила Борисова – председател на Студентския съвет на МУ-София и активен доброволец към лекарската мрежа по време на следването си. Главният двигател на инициативата – проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, ръководител на Катедрата по Социална медицина във ФОЗ, както и д-р Видин Кирков, ръководител на Центъра за БЧС в МУ-София, Ректорат, също присъстваха на учредяването. Създаването на това обединение е поредната инициатива на Медицински университет – София, предвидена в зелената политика на висшето училище.

„Академичната общност е обединена около значимата кауза за опазването на околната среда и изграждането на чист и по-приветлив свят – за нас и за бъдещите поколения. Все по-чести са разговорите и инициативите по проблемите на климатичните изменения и тяхното влияние върху здравето и живота на хората. Вълнуват ни ефектите на замърсяването на въздуха, водите и почвата, устройството на градската среда и възможностите да осигурим правото на чиста и безопасна жизнена среда за нас и за другите хора“ – каза д-р Борисова в приветственото си обръщение.

Председателят на сдружението „Въздух за здраве“ пулмологът д-р Александър Симидчиев сподели със студентите, че сдружението започнало като гражданска инициатива на няколко съмишленика, днес е стигнало по-далеч, отколкото някой си е представял. Причината за това е силната вяра на членовете на сдружението в каузата и огромното желание за промяна на средата, в която живеем. Сега имаме зад гърба си цяла мрежа от здравни специалисти с различни специалности, от много градове в страната, а днес и студенти, които ще бъдат ново поколение лекари – такива, които ще променят реалността.

Доц. д-р Юлия Раденкова – Саева, изтъкнат специалист и учен в областта на токсикологията и клиничната токсикология от УМБАЛСМ „Пирогов“, представи своите виждания по изключително интересната тема за здравните ефекти на създадената от човека среда – „Синдром на болната сграда“.

Последва дискусионна част за бъдещата работа на Студентската мрежа „Въздух за здраве“. В заявлението за членство на студентите имаше въпрос относно желанията им за включване в различни възможни дейности в подкрепа на чистия въздух. Една трета от участниците в Студентската мрежа изявиха желание да участват в научни проучвания за здравните ефекти на замърсения въздух. Равен брой студенти проявиха интерес към участие в здравно-образователни дейности като лектори сред деца и подрастващи, сред други популационни групи и в срещи и работа с пациенти. Същият относителен дял имаха интерес към подкрепа за зелените политики на МУ-София.

В дискусията бяха дадени интересни и амбициозни предложения за дейността на Студентската мрежа – продължаване и надграждане на досегашните студентски инициативи за срещи с ученици, провеждане на научни изследвания и анализ на данни в областта на замърсяването на въздуха, действия за подпомагане на политиките за разделно събиране на отпадъци, работа за подобряване на въздуха в училищата и детските градини, инициативи, които да подпомагат свободното придвижване с алтернативен екологичен транспорт и др.

Бъдещите лекари си поставиха за цел установяване на сътрудничество със студенти от други университети с немедицински специалности като необходима стъпка за глобализиране на дейността по подобряване и опазване на средата, в която живеем. Членовете на Студентската мрежа оцениха съвместната работа с институциите на регионално и национално ниво като ключово важна и заявиха желание за работа в тази посока.