СТРАНИЦИ
момент от дискусията за климата

Студентска мрежа „Въздух за здраве“ проведе уъркшоп Климатична фреска

В Деня на народните будители студентска мрежа „Въздух за здраве“ с подкрепата на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ организира и проведе уъркшоп Климатична фреска. Събитието стана възможно благодарение на Wind of Change и ManEco Foundation. Те осъществиха заедно със студенти от Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ образователната игра Климатична фреска и дискусия относно проблемите на климатичните изменения и възможните решения за тяхното преодоляване.
Климатичните изменения са комплексен проблем с множество последици, които засягат всички сфери на човешкото общество. Въпреки това сложността на взаимовръзките между човешката дейност и промените в околната среда не са добре разбрани от широката общественост. Климатична фреска издига осведомеността на участниците и разбирането им за климатичните изменения на друго ниво, като подпомага намирането на конструктивни решения и насърчава към действия. За бъдещите лекари и други професионалисти в областта на здравеопазването е важно да познават задълбочено многобройните въздействия на климатичните промени върху жизнената среда и здравето на хората.


Студентите научиха за необходимостта всеки български гражданин да намали два пъти продукцията на въглероден диоксид от своята дейност, за да съдействаме ефективно за задържане на по-нататъшното критично влошаване на климата. По интересен, забавен и с оживени дискусии начин събитието разшири знанията на студентите и породи много нови идеи за бъдещи действия в подкрепа на постигането на ниско въглеродно съдържание.