СТРАНИЦИ

Сборникът с тестови задачи по химия и биология за догодина излезе от печат

Излезе от печат „Сборник с примерни тестови въпроси и задачи по химия и биология за кандидат- студенти“. Сборникът ще се разпространява от 25.10.2021 г. . Може да се намери в Ректората на МУ- София, сградата на Центъра по хигиена на бул. „Иван Евст. Гешов“ 15, ет 10, стая 29 – каса.