СТРАНИЦИ
визията на сборника със задачи

Сборникът с тестови задачи по химия и биология за кандидат-суденти излезе от печат

Излезе от печат „Сборник с примерни тестови въпроси и задачи по химия и биология за кандидат- студенти 2023 “.
Сборникът се разпространява от днес -30 януари 2023 год.
Може да се намери в Ректората на МУ- София, сградата на Центъра по хигиена на бул. „Иван Евст. Гешов“ 15, ет 10, стая 29 – каса, всеки ден до 15.30 часа. Цената му е 30 лева