СТРАНИЦИ
от ляво на дясно - проф. д-р Добромир Димитров, ректор на МУ–Плевен, Проф. д-р Валентин Игнатов,ректор на МУ-Варна, проф. д-р Мариана Мурджева,ректор на МУ –Пловдив, акад.Лъчезар Трайков, ректор на Му-София, и проф. д-р Славчо Томов

Сдружението на медицинските университети в Република България е с нов председател

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., ректор на Медицински университет – Варна, единодушно бе избран за председател на Сдружението на медицинските университети в Република България. Това стана на заседание на Управителния съвет на Сдружението, което се проведе на 7 юли 2022г. Проф.  Игнатов продължава мандата на председателството на мястото на акад. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., ректор на Медицински университет – София, който миналия месец бе избран за председател на Сдружението на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

Новият председател на Сдружението на медицинските университети в Република България беше приветстван, както от досегашния председател, така и от останалите членове на управителния съвет на Сдружението –проф. д-р Мариана Мурджева, д.м., ректор на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Добромир Димитров, д.м., ректор на Медицински университет – Плевен и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., ректор на МУ – Плевен в периода 08.02.2013 г. – 13.05.2021 г., които му пожелаха ползотворна работа и надграждане на постигнатия висок авторитет на Сдружението.

От своя страна проф. Игнатов поздрави акад. Трайков за избора му за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, благодари за гласуваното доверие на членовете на Управителния съвет на Сдружението и заяви: „Ще продължим да работим както до момента – с принципни и разумни предложения, които да затвърдят авторитета на Медицинските университети в страната.“