СТРАНИЦИ

Седем студенти на МУ-София получиха годишни стипендии на Фондация „Еврика“

Фондация „Еврика“ раздаде годишните си стипендии на 42-ма кандидати, като седем от тях се обучават в Медицински университет- София
Така фондацията подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора – студенти и ученици, а дейността си развива вече тридесет и три години. Стипендиантите се определят на конкурсен принцип.
Годишните стипендии носят имената на изтъкнати български учени и общественици, оставили ярка диря в основни направления на развитието на науката и техниката.
Тази година за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията, на името на акад.Методи Попов, именна стипендия в размер на 3 000 лева получи Страхил Василев от Медицински университет – София.
Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева получи Любомир Гайдарски.
Димитър Антоан Каразапрянов от Медицински университет – София получи стипендия в размер на 1 400 лева като носител на златен медал от международна олимпиада.
Четирима студенти на университета ще получат стипендии в размер на 1000 лева като носители на бронзови медали от международна олимпиада.Това са Иван Георгиев, Кирил Тошев, Кръстьо Драгинов и Никола Димитров.