СТРАНИЦИ
момент от 1 ден на Зелени дни

Семинар „Зелени дни“ организира МУ – София

Първото издание на семинарът „Зелени дни в МУ – София“ приключи успешно с лекции в два последователни дни и слънчев поход на Витоша. Гости от различни институции, преподаватели и студенти участваха в зелената инициатива, която се проведе от 20 до 22 април в чест на Деня на Земята.

„Зелени дни в МУ – София“ се организира за първи път като част от зелената политика на университета и обещава да се превърне в традиционен форум, на който всяка година да бъдат обсъждани иновации, нововъведения в обучението, зелени решения и цялостни промени, съгласно политиката на Европейския съюз. Модератор на събитието бе проф. Цветалина Танкова, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране.

Събитието бе открито лично от ректора на университета акад. Лъчезар Трайков. „В Медицински университет – София се стремим да сме иновативна структура, която в унисон с европейските ценности следва новите тенденции в модерното образование – устойчива зелена политика, дигитализация и технологично развитие. Като част от различни европейски алианси смятам, че нашият университет има точните партньори, от които да почерпи опит, за да изпълним заедно този екологичен преход, към който цяла Европа се стреми“, каза ректорът в поздравлението си към аудиторията.

Важно е да работим заедно и на национално ниво – с различни институции, с другите висши училища и в партньорство с бизнеса, за да можем да генерираме качествени идеи и да ги прилагаме, подпомагайки хората и тяхното здраве. Вярвам в иновативния капацитет на всички в Медицинския университет в София и смятам, че ще осъществим много нови научни проекти, с конкретна полза за цялото ни общество. Убеден съм, че събития като днешното ще ни подпомогнат, за да надградим знанията си и да формираме нови успешни партньорства, изрази увереност акад. Лъчезар Трайков. Няма как в университет като нашия и в асоциацията на Медицинските университети, които сме толкова чувствителни на тема здраве и екология, като символ на всичко, което трябва да правим, за да съхраним Земята, да не сме активни участници в една такава инициатива, каза ректорът.

Много се радвам да открия това първо издание на „Зелени дни“ в Медицинския университет в София, което е едно ново и съвсем различно събитие. То ни събира с обща кауза – опазването на околната среда и изграждането на чист и по-приветлив свят – за нас и за нашите деца. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха тази идея и се включиха като лектори във форума, и на представителите на другите Медицински университети, отбеляза в словото си акад. Трайков.
Специални гости на откриването на семинара бяха Теодора Полимерова – директор на дирекцията „Климат, енергия и въздух“ в Столичната община, и Борис Костадинов – директор на „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“ АД. Той обърна внимание на процесите по дигитализацията в българското здравеопазване и представи Националната здравноинформационна система (НЗИС). Г-жа Полимерова говори на форума за зелените политики, които се осъществяват в Столичната община. Тя поздрави Медицински университет – София за проектите, които има и особено за този, свързан с измененията в климата.

Проф. Анжелика Велкова от Факултет по обществено здраве представи лекция на тема „Здравни
предизвикателства на глобалните климатични промени“ и официално анонсира създаването на
Студентска мрежа „Въздух за здраве“. Проф. Иван Димитров от Фармацевтичен факултет, който еакадемичен координатор на проект GIANT LEAPS „Разрешаване на пропуски в оценките на безопасността, храненето, алергенността и околната среда за насърчаване на алтернативното използване на протеини и the dietary shift” към Програма Хоризонт Европа, запозна присъстващите с подходи за зелена наука и иновации „In silico“, разработвани в Лаборатория по лекарствен дизайн и биоинформатика на Медицински университет – София“.

На втория ден на семинара, представители на останалите медицински университети в страната представиха различните зелени решения и политики за дигитализация в обучението във всеки университет. Специален гост бе доц. д-р Боян Жеков, председател на програма „Хоризонт Европа“ за България, който запозна присъстващите с проектите на програмата в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021-2027г. Изключителен интерес предизвика лекцията на г-жа Кристина Ескенази, председател на управителния съвет на Българския клъстер по здравеопазване и живот, съосновател и член на борда на Българското дружество за биологични науки. Тя говори на тема „Партньорство между университети, общини и индустрия за адаптация към климатичните промени“, като представи иновативни компании в България и подчерта изключителната важност на мултидисциплинарния подход и връзката бизнес – наука.

В последния ден на зеления форум се проведе поход в природен парк Витоша, в който студенти и преподаватели се разходиха по маршрута Драгалевци – Драгалевски манастир – Алекови водопади и се насладиха на прекрасното пролетно време, чистия въздух и обновяващата се природа.