СТРАНИЦИ

София става столица на общественото здраве по инициатива на нашия университет

През октомври София ще събере европейския научно-изследователски елит за обсъждане на стратегическите цели пред общественото здраве в региона. Инициативата за мащабното събитие е на Медицински университет-София и неговия Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, а патрон ще бъде лично президентът Румен Радев.

Над 100 директори и декани на училища и факултети по обществено здраве ще се съберат в София на 14-15 октомври 2022г., за годишната среща на АСФЕР – Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион. Това ще е първата им среща в Източна Европа, след създаването на организацията през 1968г., по инициатива на СЗО. Освен представители на асоциацията, в срещата ще участват още около 150 български делегати от всички институции в България, работещи в сферата на общественото здраве.

АСФЕР е ключова независима европейска организация, посветена на засилване на ролята на общественото здраве чрез подобряване на образованието и обучението на професионалистите в този сектор. Членове на АСФЕР са над 120 организации и институции от цял свят, не само от Европа.

Заместник-ректорът на Медицински университет-София, проф. Каролина Любомирова е член на изпълнителния борд на АСФЕР от 2018г. и по нейна инициатива университетът кандидатства за домакин на годишната среща.

Всяка година ръководителите на организациите, членове на АСФЕР се събират за обмен на идеи за стратегическо развитие на програмите на обучение и изграждане на изследователски екипи. Мисията на асоциацията е да насърчава дейностите за обмяна на информация и добри практики за постигане на по-високи стандарти в обучението по обществено здраве.

Сред основните задачи на АСФЕР са:

  • да се подкрепя повишаването на професионализма на работната сила в здравеопазването, като се отдава дължимото на националното и регионално разнообразие.
  • да се поддържа изграждането на капацитет в областта на общественото здраве за постигане на баланс между здравните предизвикателства и заплахи пред населението на отделните страни и на европейско ниво.
  • да се подпомагат факултетите в постигане на техните цели в обучението и научно-изследователската дейност.
  • да се разработват модели за обучение по обществено здраве на всички професионални и академични равнища, както и за взаимодействие на обучението и практиката със здравето на популационно ниво, здравните системи и услуги.
  • да се насърчава процеса на споделяне на базирани на доказателства модели за иновации и добри практики по обществено здраве.
  • да се изграждат коалиции с други програми и организации по обществено здраве , чиято мисия е да подобрява общественото здраве особено по отношение на въвеждане на високи стандарти за обучение и повишаване на качеството на специалистите по обществено здраве в Европа.