СТРАНИЦИ
ДВАМА ДУШИ ПРЕД КОМПЮТЪР С ПРАВИЛНА И НЕПРАВИЛНА СТОЙКА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРА КАТЕДРА „ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

„Управление на здравния риск от развитие на мускулно-скелетни заболявания при съвременни форми на труд“ е темата на кръгла маса, която ще се проведе на 23 ноември, четвъртък, в аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Събитието е организирано от Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет-София.

На него ще бъдат оповестени резултатите от проекта „Управление на здравния риск от развитие на мускулно-скелетни заболявания при съвременни форми на труд“ . Основна цел на изследването бе оптимизиране на ергономични фактори на работната среда, причиняващи мускулно-скелетни заболявания при съвременни форми на труд.

Проектът се проведе в периода от 14.06.2022г. и е финансиран от конкурса „ГРАНТ – 2022” на МУ – София.
Организаторите канят всички заинтересовани да се включат в дискусиите.

ТУК може да видите пълната програма на събитието.