СТРАНИЦИ

Среща на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова с чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицинския университет – София

По покана на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, на 24.04.2019 г. се състоя работна среща с академичното ръководство и чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицински университет – София. Срещата бе част от поредицата Студентски лаборатории „Перспектива за развитие с българска диплома“, която вицепрезидентът организира със студенти от българските исторически диаспори, които учат в България по ПМС №103 и ПМС №228.

В МУ-София, студентите, които се обучават по двете постановления са 166, а общо в българските висши учебни заведения, те са над 2000. Това определя поставените проблеми, като изключително важни за приобщаване на младите хора от българската диаспора.

По-мащабна информационна кампания за възможностите за висше образование в България, облекчаване на процедурите по уреждане на пребиваването им в страната, по-сериозна подготовка по български език – това бяха основните въпроси, които представиха на вицепрезидента Илияна Йотова чуждестранни студенти от български произход, обучаващи се в Медицински университет – София.

„Образованието е съществена част от концепцията на президентския екип за политиката с българите зад граница“, посочи пред студентите Илияна Йотова и ги насърчи за откровен разговор, в който да изложат своите проблеми, както и да споделят за своето обучение в България. Вицепрезидентът подчерта целта на кампанията, която провежда – да бъдат взети предвид техните виждания на големия форум, който планира в края на месец май. На него ще присъстват всички ангажирани институции, представители на ръководствата на университетите, на студентите, на работодателските организации. Ще бъде направен преглед на настоящето състояние на ПМС №103 и ПМС №228, ще се дискутира тяхното осъвременяване. Целта е да бъдат чути ръководствата на университетите и студентите за условията за кандидатстване и обучение, както и възможността за промени в нормативната база така, че да мотивира тези млади хора да се обучават и развиват в България.

В разговора със студентите по различните теми взеха отношение както ректора на МУ-София проф. д-р Виктор Златков и зам. ректора по учебната дейност проф. д-р Тихомира Златанова, така и г-н Венко Божанов, началник дирекция в МОН. Ректорът на университета дискутира поставените проблеми, като представи подробно пред студентите възможностите за обучение и специализация, необходими за тяхното по-нататъшно професионално развитие.

Вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова благодари за проявената активност от страна на студентите, както и за оказаното съдействие на МОН и гостоприемството на МУ-София. Тя покани студентите да излъчат свои представители за участие в предстоящия национален форум.