СТРАНИЦИ

Среща на студенти от Ротердам с ръководството на ФОЗ и Студентски съвет

В понеделник, 14 март, Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ беше домакин на среща с група студенти от Училището по обществено здраве (Erasmus School of Public Health) към университета Erasmus University в гр. Ротердам, Нидерландия.

На официалната среща присъстваха доц. Александрина Воденичарова, дм, зам.- декан по учебната дейност, проф. Антония Янакиева, дм, координатор на ФОЗ по програма Еразъм+, както и Елена Тонкова, студентка в специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. От холандска страна участие взеха 18 студенти от специалност „Здравна политика и мениджмънт“. Обсъдени бяха теми, свързани със съдържанието на българските и холандските програми по обществено здраве, както и стратегии и политики в здравните системи на двете държави.

Допълнително се проведе и приятелска среща на холандските гости с техни колеги от Студентски съвет на МУ-София, които ги запознаха със забележителностите на София.