СТРАНИЦИ

СРЗИ предлага доброволчески стаж с предвидено материлно стимулиране

Уважаеми студенти,

Столична Регионална Здравна Инспекция предлага възможност за работа на студенти под формата на доброволчески стаж с предвидено материално стимулиране, съобразено с приетите „Правила за определяне на размера на сумите, заплащани от МЗ за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, утвърдени със заповед на Министъра на здравеопазването.

Чрез това предложение се предоставя уникалната възможност за придобиване на знания и умения в работата на терен в реално време, с реални ситуации по време на пандемия. Възможност, която ще се даде в процес на обучение, докосвайки се до истинската проблематика не само на теория, но и в реална житейска ситуация.

При желание от ваша страна за сключване на договор със СРЗИ моля установете контакт с д-р Ирина Гайтаневска, началник на отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, дирекция „Надзор на заразните болести”, СРЗИ. Телефон за връзка — 0889 40 78 58 от 08.30 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петьк; email: по за всякаква информация.