СТРАНИЦИ
емблемите на МОН и Елсевиер

Статии в отворен достъп за 6 месеца

През миналата година МОН сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството.
Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на Elsevier. Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели.
Към м. януари 2023 г. възползвалите се от възможността автори за публикуване в открит/отворен достъп са публикували 34 статии.

Напомняме за възможността, че до 28.02.2023 г. могат да бъдат публикувани още 66 статии в открит/отворен достъп.

При възникнали въпроси може да пишете на следните имейл адреси: y.zherkova@mon.bgk.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.