СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

Словашката република обяви стипендиантска програма за чуждестранни студенти

Посолството на Словашката република в София изпраща информация  за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за  академичната 2023/2024 г.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2023/2024 г. е на 30 април 2023 г. до 16:00 ч.

Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: ТУК или ТУК 

Подробна информация ще Ви предостави и г-н  О. Арадски ( O, Aradský e-mail: nsp-foreign@saia.sk tel.: +421 2 5930 4733.

flyer NSP + webinar – OneDrive (sharepoint.com)

НаС 1.4.2023 г. от 13,00 ч. (CET)  ще се проведе уебинар на английски език, предназначен за чуждестранните кандидати, фокусиран върху подготовката на заявлението за стипендията, отпускана в рамките на Националната стипендиантска програма на Словашката република.

Вижте от ТУК и на facebook