СТРАНИЦИ
щастливи студенти

Стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на СС за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,
Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. е от 12.12. до 21.12.2023г. /вкл./.

Кандидатстването ще се извърши в електронна среда.
Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения и със сроковете от Заповедта на Ректора.

Заповед
Методика
Онлайн-формуляр