СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Стипендии за специални постижения /награди/, отпускани от бюджета на СС за летен семестър на учебната 2023/2024 г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,
Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения  /награди/, отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2023/2024 г. е от 27.05. до 12,00 часа на 10.06.2024г.  

Кандидатстването ще се извърши в електронна среда.

Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения и със сроковете от Заповедта на Ректора.