СТРАНИЦИ

Стипендиите се увеличават с 10 %

Предложение от председателя на Студентски съвет за увеличение на стипендиите за успех, както и на социалните стипендии с 10%, бе внесено на днешното заседание на Академичния съвет на МУ-София. Предложението бе прието и увеличението ще бъде за месеците октомври, ноември и декември.