СТРАНИЦИ
Проф. Анжелика Велкова запознава запозна студентите с най-новите технологични начини за следене на нивото на замърсяване във въздуха

Студентите на МУ – София в подкрепа на „Въздух за здраве“

Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински университет – София организираха за втори път студентски форум „Въздух за здраве“, чиято основна тема бе „Студентите в подкрепа на чистия въздух“.
Людмила Борисова, председател на Студентски съвет към МУ – София беше модератор на събитието и отбеляза, че замърсяването на въздуха е четвъртият по важност рисков фактор за здравето на хората в света и най-важният екологичен фактор за здравето на населението в Европа.
Проф. Каролина Любомирова, зам.-ректор по учебната дейност на университета поздрави участниците от името на ръководството и сподели радостта си, че студентите от университета показват все по-голямо разбиране и ангажираност в каузата за чистия въздух. „Медицинското образование трябва да подготвя бъдещите лекари и специалистите по здравни грижи не само за лечение на болестите, но и за предизвикателствата на климатичните промени и техните въздействия върху човешкото здраве, познания по функционирането на здравните системи, както и да изгражда широко екологично мислене и разбиране между здравето на хората и природната среда“, заяви проф. Любомирова.


Доц. д-р Цветелина Тотомирова, специалист по ендокринология и болести на обмяната, лекар във ВМА обърна внимание на студентите към значението на качеството на въздуха за здравето. В нейната презентация бяха посочени реалните опасности, вследствие на замърсяването на въздуха – краткосрочни и дългосрочни, както и основните замърсители – прахът, озонът, азотния диоксит, серния двуокис. Проф. Анжелика Велкова, ръководител на катедра по социална медицина във Факултета по обществено здраве запозна студентите с най-новите технологични начини за следене на нивото на замърсяване във въздуха и посочи начините за ограничаване на проблема. Участие по темата взеха и д-р Кристиян Стефанов, специалист по анестезиология и д-р Веселина Никифорова, общопрактикуващ лекар в град Перник.


Участниците във форума, заедно с лекари от различни области на медицината и общественото здраве обсъдиха проблемите на замърсяването на въздуха и възможностите за участие на студентите в дейности за подобряване на неговото качество. В събитието се включиха и студенти от екоклубовете на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.