СТРАНИЦИ

Студентският съвет при МУ-София отпусна финансови стимули на студентите- доброволци в размер на близо 190 000 лева

610 броя финансови стимули за доброволчески труд на обща стойност 187 460 лева бяха отпуснати за периода от ноември 2020 г. до април 2021г. Това стана възможно благодарение на инициатива на Студентският съвет съвместно с проф. Красимира Маркова и д-р Видин Кирков. 

Изработена бе Методика за отпускане на финансови стимули на студентите-доброволци от МУ-София, като средствата бяха от бюджета на Студентския съвет. Студентите-доброволци трябваше да представят служебна бележка от съответното лечебно заведение с положени минимум 60 часа доброволчески труд, като документите им се проверяваха от комисия назначена със заповед на Ректора на МУ-София. Медицински университет – София е единственият университет на територията на Р България подпомогнал финансово своите студенти взели участие на първа линия в борбата срещу COVID-19.