СТРАНИЦИ

Световният ден на биоетиката бе отбелязан с научно събитие, организирано от ФОЗ

За пета поредна година на 19 октомври Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София с партньорството на Българска секция към Международната мрежа по биоетика – ЮНЕСКО отбелязва Световния ден на биоетиката. В Конгресен център „Св. Екатерина“, Аула „Максима“ се състоя научното събитие, което премина под наслов „Ползи и вреди в здравеопазването“, който е втори принцип от Декларацията на ЮНЕСКО.

 Конференцията откри доц. Александрина Воденичарова, дм, Зам. декан на ФОЗ и Ръководител на новосформираната Катедра по биоетика към ФОЗ. Ректорът на МУ- София Акад. Лъчезар Трайков, дмн официално приветства гостите като подчерта, че за изминалия месец ФОЗ организира три значими научни събития, което е впечатляваща активност и гордост за МУ-София. Той заяви убедеността си в успеха на новата Катедра по биоетика, която ще запълни празнината от познание в това направление. Деканът на ФОЗ проф. М. Александрова, дм поздрави всички по повод деня на българския лекар и изрази задоволство от приемствеността в областта на биоетиката, като подчерта, че младото поколение се заема с отговорната задача да развива започнатото от доайени като проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн и проф. д-р Сашка Попова, дм. Деканът на МФ доц. Д. Буланов, дм отбеляза, че биоетиката е млада наука, но със съществено хуманно значение, а проф. Б. Йорданов, Декан на ФДМ подчерта смисъла на биоетиката като мост между експерименталните и хуманитарните науки. В тържественото си слово главният секретар на националната комисия на Р. България за ЮНЕСКО Христо Георгиев пожела успех на Катедрата по биоетика и изрази надежда за задълбочаване на международното сътрудничество в областта на биоетиката. Приветствия поднесоха още генералният директор на БЧК проф. Кр. Гигов и председателят на Студентски съвет Видин Кирков.

Създателят и дългогодишен Декан на ФОЗ, МУ-София Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн представи пленарен доклад на тема „Иновационни стратегии за управление на риска и постигане на икономически, социални и индивидуални ползи и качество в здравеопазването“. Беше представен задълбочен анализ относно „Вземане на решения при некомпетентни пациенти- ползи и вреди“ от авторски колектив доц. Радка Горанова-Спасова, дм, доц. Наталия Щерева-Николова, дм, гл.ас. Елисавета Петрова-Джеретто, дм.Доц. Нели Градинарова, дм разви темата за „Информираността на родителите относно правата на децата – предпоставка за наличие на ползи и липса на вреди“, а доц. Николай Христов, дм анализира „Етични предизвикателства свързани с COVID 19“

Последва студентско състезание на есета и постери и награждаване. Отличените за есе са: Захари Конкьов (1-во място); Мустафа Барзев (2-ро място); Матей Попниколов (3-то място), а за постер – Мария Кожухарова.