СТРАНИЦИ

Свикване на Общото събрание на 28 септември 2022

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от 30.06.2022 г. на Академичен съвет на Медицински университет-София, чрез ректора и председател на Академичен съвет акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет-София, 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ

Редовно годишно отчетно Общо събрание на Медицински университет – София на 28.09.2022 г. (сряда) от 13,30 часа в онлайн среда с Дневен ред както следва: 

1. Отчет на ректора за дейността на МУ-София за втората година от мандата с период на управление август 2021 – юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на Политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020 — 2024 г. съгласно чл. 32, ал. 1, т. 13 от Закона за висшето образование. 

Участието на членовете на общото събрание на МУ-София при провеждане на редовно годишно отчетно Общо събрание на 28.09.2022 г. (сряда) е задължение с най-висок приоритет за делегатите и изпълнението  му е пред всички останали служебни ангажименти. 

Онлайн регистрацията на делегатите започва от 13,15 часа в онлайн среда на изпратен линк на служебния имейл на всеки от делегатите. 

……………………………ПОДПИС……

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн 

Председател на Общо събрание на

Медицински университет София

ПОКАНА до членовете на Общото събрание вижте ТУК