СТРАНИЦИ

Подаване на документи и записване на класирани кандидати по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2021/2022 г.

Всеки класиран кандидат-студент , предоставил в Ректората на МУ-София нужните оригинални документи  за кандидатстването си, ще бъде записан в съответното звено със Заповед на Ректора и ще получи служебен документ за настаняване  в общежитие .

Информация за таксите за обучение :

Студентите, приети по ПМС-228, заплащат такси за обучението си в размера,определен за студентите – български граждани

https://mu-sofia.bg/priem/ksk/uchebni-taksi/

Средствата за издръжката на обучението на студентите, приети по реда на ПМС-103 се осигуряват за сметка на държавния бюджет.