СТРАНИЦИ

ТЪЖНА ВЕСТ

На 61-годишна възраст завинаги ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов. Той бе гл.ас. в катедра Неврология на Медицински университет-София, а 32 години от своя професесионален път отдаде на УМБАЛ „Александровска“.
Д-р Стайко Сарафов е роден на 12.09.1961г. в гр. София. Завършва медицина през 1988г. Работи за кратко като общопрактикуващ лекар в гр. Златна Панега и още същата година става асистент в Клиниката по нервни болести при УМБАЛ „Александровска”. Придобива специалност по нервни болести през 1992г., а през 2009 г. и лиценз по клинична електромиография.

Научната му дейност е високо оценена, за което свидетелстват три първи награди – на XII Национален конгрес по неврология, май ‘2011г., Самоков; на XV Национален конгрес по неврология, юни ‘2016г. и на XIX Национален конгрес по неврология, както и две международни награди – първо място на постер на екипа на Първия европейски конгрес по TTR-FAP, Париж, 2015 г. и на Втория конгрес по ATTR, Берлин, 2019г.

Д-р Сарафов разработва и въвежда селективна скринингова програма за изследване на носителство в засегнатите от транстиретинова фамилна амилоидоза семейства и програма за проследяване на асимптомните носители, които имат огромно практическо значение за ранната диагностика и ранното започване на лечението.

Д-р Сарафов изгради висок научен авторитет в българската и европейската научна общност.

Поклон пред паметта му!

Поклонението е в петък от 12.30 ч., в църквата на гробищен парк Бакърена фабрика.