СТРАНИЦИ
Обща снимка на всички наградени с ректорското ръководство

Тържествено бяха връчени наградите SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS

В чест на Деня на народните будители, на тържествена церемония днес бяха връчени наградните знаци „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2020” и „Грант’2021” и грамоти за най-успешна научна разработка чрез конкурсите „Млад изследовател’2020” и „Млад изследовател’2021”. 

Зам.-ректорът по наука и акредитация проф. Валентина Петкова откри церемонията с думите: „Будителите са носителите на промяната. Те са хората, които със действията си запалват искрата в обществата, в името на по-доброто бъдеще. Днес, тук сме за да наградим някои от съвременните будители – колеги от нашата Алма Матер, които са се потрудили да реализират своите идеи.“

„Аз вярвам, че тук, в Медицински университет-София, искрата на будителството е ярка и гори с пълна сила. Наша е задачата да поставим фокуса върху значимостта на науката, за решаване на големите проблеми на съвремието ни. Затова благодаря на всички наши колеги, които участваха в последните две години с проектно-изследователски разработки“, с тези думи ректорът на университета акад. Лъчезар Трайков поздрави присъстващите и подчерта, че тези проекти са общо постижение, те са екипна работа, те са продукт на цялата академична среда и взаимодействия в университета. Те показват, че в Медицински университет-София има реални условия за развитие на научноизследователска дейност.  

Проф. Валентина Петкова представи процедурата по оценяване за връчване на награди “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” и разясни как се осъществява номинирането и как се излъчват призьорите, въз основа на критериите за оценка на Съвета по медицинска наука. Тържествената церемония продължи с връчване на наградите в отделните категории. 

Първият награден проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА научна област  е с научен колектив с ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ гл. ас. д-р Милен Христов, дм, Медицински факултет, Катедра по фармакология и токсикология. Той получи плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв.

В областта МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА научна област на проекта, от конкурс „ГРАНТ-2020”, плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв. получи колективът с ръководител доц. д-р Антоанета Гатева, дм, Медицински факултет, Катедра по вътрешни болести.

В областта МЕДИЦИНА, МЕДИКО-СОЦИАЛНА научна област отличеният проект е на доц. Силвия Цанова-Савова, дм, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

В област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, наградения проект е на доц. д-р Жанет Николова, дм и нейния колектив от Факултета по дентална медицина, Катедра по консервативно зъболечение.

Петият награден проект в област ФАРМАЦИЯ, който получи плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв. е на проф. Александър Златков, дфн, Фармацевтичен факултет, Катедра по фармацевтична химия.

Първият награден докторантски проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА научна област на проекта, който получи грамота и парична награда от 500 лв. е маг. по генно и клетъчно инженерство Петя Ангелова. По време на реализиране на изследователския проект тя е редовен докторант в Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и биохимия. Нейни научни ръководители са акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн и проф. Албена Тодорова-Георгиева, дбн.

В област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА научна област на проекта, грамота и парична награда от 500 лв. получи маг. по биохимия Калина Белемезова, която е задочен докторант в Медицински факултет, Катедра по клинична имунология, Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД. Нейн научен ръководител е проф. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн.

В област ФАРМАЦИЯ, проектът от конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-2020” който получи   грамота и парична награда от 500 лв е на маг. фарм. Валентин Карабельов, който е редовен докторант във Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология по време на реализиране на изследователския проект. Негови научни ръководители са проф. Магдалена Кондева-Бурдина, дф и доц. Виолина Стоянова, дх.

Наградите бяха връчени от ректора акад. Лъчезар Трайков.