СТРАНИЦИ

Тържествено връчване на наградите „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” на МУ-София за научна разработка за 2018-2019 год.

С тържествена церемония днес бяха връчени наградните знаци „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2018” и „Грант’2019” и грамоти за най-успешна научна разработка на докторанти, финансирана също от университета, чрез конкурсите „Млад изследовател’2018” и „Млад изследовател’2019”. Гости на събитието бяха деканите и директорите на звената на МУ-София, а събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Тържеството бе открито от зам.-ректора по наука и акредитация на МУ-София проф. Валентина Петкова, дфм, която даде думата за приветствие на ректора акад. Лъчезар Трайков. „Изключително съм радостен и благодарен, че в месеца на будителството, ноември, отново се събираме, за да отличим за постиженията им изявени и млади учени от Медицински университет-София. Аз вярвам, че тук, в Медицински университет-София, искрата на будителството е ярка и гори с пълна сила. В днешното странно време, в което постиженията на науката и вярата в тях станаха дълбок разделител на обществото ни, не друг, а академичната общност е призвана да обедини хората, да развенчае митовете, родени от страха и незнанието, да стане посланик на вярата в доброто бъдеще на човешкия род. Ще използвам един цитат на Хипократ: „Има две неща: наука и предубеденост. Науката създава познание, а предубедеността – невежество.“ Наша е задачата да поставим фокуса върху значимостта на науката за решаване на големите проблеми на съвремието. И най-вече, да продължаваме да работим и да привличаме общественото внимание върху свършеното, за да намалим предубежденията към нашата работа.”, каза в академичното си слово ректорът.

Проф. Валентина Петкова представи процедурата по оценяване за връчване на награди “Signum laudis pro scientiae meritis” и разясни как се осъществява номинирането и как се излъчват призьорите, въз основа на критериите за оценка на Съвета по медицинска наука.

Тържествената церемония продължи с връчване на наградите в отделните категории. Първият награден проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА научна област на проекта, е за научен колектив с водещ изследовател проф. д-р Людмила Боянова, дмн – МФ, Катедра по медицинска микробиология, от конкурс „ГРАНТ-2019”. Тя  получи плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв.

В областта МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА научна област на проекта, от конкурс „ГРАНТ-2018”, плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв. получи колективът с ръководител проф. д-р Цветалина Танкова, дмн от МФ, Катедра по ендокринология.

За конкурс „ГРАНТ-2019” в област ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, наградения проект е на доц. д-р Лилия Дойчинова, дм и нейния колектив от Факултета по дентална медицина, Катедра по детска дентална медицина.

Четвъртият награден проект в област ФАРМАЦИЯ, който получи плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв. е на доц. Лили Пейкова, дф – Фармацевтичен факултет, Катедра по фармацевтична химия от конкурс „ГРАНТ-2018”.

Първият награден докторантски проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА научна област на проекта, който получи грамота и парична награда от 500 лв. е на маг. вирусолог Емилия Николова. Тя е редовен докторант в Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и биохимия (по време на реализиране на изследователския проект), с научни ръководители акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн и проф. Албена Тодорова-Георгиева, дбн, от конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-2019”.

В област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА научна област на проекта, грамота и парична награда от 500 лв., получи д-р Ани Тодорова, редовен докторант в Медицински факултет, Катедра по ендокринология, Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД (по време на реализиране на изследователския проект). Неин научен ръководител е проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, а проектът е от конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-2018”.

В област ФАРМАЦИЯ, проектът от конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-2019” който получи   грамота и парична награда от 500 лв е на маг. фарм. Виктория Илиева, редовен докторант във Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология (по време на реализиране на изследователския проект). Нейни научни ръководители  са доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф и проф. Цвета Георгиева, дм.

Наградите бяха връчени от ректора акад. Лъчезар Трайков.